easitext logo

Våra material

Alla våra Easitex engångsprodukter är utvecklade i så kallat non-woven material, vilket innebär att de uppfyller kraven för låga fibersläpp. Lågt fibersläpp minskar risken för att sjukdomsframkallande mikroorganismer ska transporteras och spridas i känsliga miljöer, vilket därmed minskar risken för korskontaminering.

Gemensamt för alla våra Easitex material är:

  • Låga fibersläpp
  • Hög absorption
  • Hög våtstyrka
Vikten av låga fibersläpp bild

Vikten av låga fibersläpp

Textilier och papper släpper fibrer som med blotta ögat kan vara svåra att se. Dessa fibrer kan bli grogrund för sjukdomsframkallande mikroorganismer som riskerar att transporteras och spridas i känsliga miljöer. Därför är alla våra Easitex förbrukningsartiklar utvecklade i så kallat nonwoven-material. Dessa uppfyller de högt ställda kraven på lågt fibersläpp och reducerar därmed risken för att sjukdomsframkallande mikroorganismer transporteras och sprids i kritiska miljöer, vilket minskar faran för korskontaminering. Nonwoven-material ger en renare och säkrare vård.

Hög absoroption

Hög absorption

De förnyelsebara materialen cellulosa och viskos utgör en stor andel i de flesta av våra nonwoven-material. Naturfibrerna absorberar effektivt, ju högre andel naturfibrer desto högre absorptionsförmåga.

Konstfiber ger materialen styrka och bidrar även till de låga fibersläppen. Kombinerat med olika tekniker så får vi nonwoven-material som trots sin låga vikt är både högabsorberande och håller en hög våtstyrka.

• Naturfiber
• Förnyelsebart material

Material och produktgenomskaper

Material & produktegenskaper

Easitex materialen har olika egenskaper därför kan det kan vara bra att bekanta sig med olika produkter och dess funktioner.
– En slät torkduk absorberar till exempel lika mycket som en kräppad, men den kräppade absorberar snabb-are tack vare sina brutna fibrer.
– Släta och mjuka torkdukar transporterar vätska bra och lämpar sig bra för desinfektion.
– Genombrutna torkdukar passar bäst för mekanisk ren-göring där den grövre och riviga strukturen enkelt får bort intorkade fläckar samtidigt som partiklarna fångas upp i materialets håligheter.

Närbild på vattendroppar

Effekten av effektiva material

• Hygieniskt
• Tidseffektivt
• Kostnadseffektivt
• Minskad arbetsbelastning
• Minskad vattenanvändning
• Minskat behov av kemikalieanvändning
• Minskad risk för att farliga ämnen och mikroplaster    hamnar i avloppsvattnet

Närbild på tyg som slätt

Släta

Fördelar
+ Lågt fibersläpp
+ Tjock duk absorberar mer än en tunn
+ Tunn duk distribuerar vätska, ex sprit
+ Hög torr-/våtstyrka
Användningsområde
Torkdukar för:
• Mekanisk rengöring
• Instrumentvård
• Städ
Närbild på tyg som kräppat

Kräppade

Fördelar+ Fångar upp partiklar
+ Brutna fibrer, absorberar snabbt
+ Mekanisk påverkan
+ Tjock duk absorberar mer än en tunn
+ Hög torr-/våtstyrka
Användningsområde
Torkdukar för:
• Mekanisk rengöring
• Instrumentvård
• Städ
Närbild på tyg som genombrutet

Genombrutna

Fördelar
+ Fångar upp större partiklar
+ Mekanisk påverkan
+ Tjock duk absorberar mer än en tunn
+ Hög torr-/våtstyrka
Användningsområde
Torkdukar för:
• Mekanisk rengöring
• Instrumentvård
• Avtorkning/underhåll av autoklav
• Städ och grovrengöring
Närbild på tyg som mjukt

Mjuka

Fördelar
+ Fångar upp större partiklar
+ Mekanisk påverkan
+ Tjock duk absorberar mer än en tunn
+ Hög torr-/våtstyrka
Användningsområde
Torkdukar för:
• Mekanisk rengöring
• Instrumentvård
• Avtorkning/underhåll av autoklav
• Städ och grovrengöring
Närbild på tyg som är mikrofiber

Mikrofiber

Fördelar
+ Minskar risk för korskontanimering
+ Minskar behov av rengöringsmedel
+ Fångar upp och behåller bakterier, partiklar och smuts
Användningsområde
• Allmän rengöring
• Antibakteriell rengöring
• Känsliga miljöer
Närbild på tyg som värmehållande

Värmehållande

Fördelar
+ Isolerar
+ Reflekterar värme
+ Låg vikt
Användningsområde
• Täcken
• Kudde
• Mössor
• Arm- och benvärmare
Närbild på tyg som mjukstarkt

Lakan

Fördelar
+ Kraftigt
+ Mjukt
+ Hög torr-/våtstyrka
Användningsområde
• Lakan
• Örngott
• Armbordsöverdrag
Närbild på tyg som absorberande

Absorberande

Fördelar
+ Effektiv absorption
+ Behåller vätska
+ Säkrare vård
+ Säkrare arbetsmiljö
+ Effektivare städning
Användningsområde
• Vätskespill på golv
• Under steriltvätthandfat
• Vid operation