Easitex logga vit

Material och produkter för torkning, absorption och värmehållning

I vått och torrt
sedan 1927

Här på Gunnar Engstrand AB har vi arbetat i snart ett sekel med att utveckla högeffektiva funktionsmaterial och skräddarsydda produkter för att underlätta arbetet för en effektivare torkning, rengöring och absorption.

Vår långa erfarenhet har inte bara gett oss ett klart försprång inom materialutveckling, men även en unik förståelse för vilka behov som finns och en stark beredskap för nya behov som plötsligt kan uppstå.

I samarbete med verkligheten

För att ständigt kunna utveckla material och produkter av högsta kvalitet arbetar vi löpande med yrkeskunniga som du själv – som är på plats och vet behoven.

Välkommen att kontakta våra produkt- och materialspecialister om du har frågor, vill ha vägledning eller vill ge input. Problemlösning är vår specialitet.

Hållbarhet

För oss utgår hållbarhet från att allt hänger ihop. Att ett beslut påverkar ett annat. Vi måste alltid vara lyhörda och öppna för förbättring.

De flesta av våra produkter består redan idag av en stor andel förnyelsebart material som cellulosa och viskos. Men vi kan bli bättre. Våra fokusområden är minskad materialförbrukning, förnyelsebara- och/eller regenererade material och ökad cirkularitet genom att möjliggöra återvinning.

Genom produktutveckling kan vi minska material-förbrukningen, effektivisera transporterna så att de blir färre, bli mer kostnadseffektiva och fortfarande lösa samma behov med högkvalitativa produkter.

Bland annat har vi effektiviserat våra värmeprodukter utan förlorad prestanda. Det har sänkt materialför- brukningen med hela 30%, ca 20 ton material/år. Det resulterade i 25% fler produkter för varje transport.

Små förändringar gör tillsammans stor skillnad.

Hållbarhet - Guneng